Slide 1

Finsliparna är specialister på slipning

Vi har mer än 52 års erfarenhet inom slipning och tillverkning till industrin i Sverige med huvudinriktning på planslipning, rundslipning, hålslipning och verktygsslipning samt tillverkning av verktyg för skärande bearbetning
Slide 1

Finsliparna är specialister på slipning

Vi har mer än 52 års erfarenhet inom slipning och tillverkning till industrin i Sverige med huvudinriktning på planslipning, rundslipning, hålslipning och verktygsslipning samt tillverkning av verktyg för skärande bearbetning

Finsliparna i Skellefteå

Vi står för specialistkunskaper inom skärgeometri samt material- och användningsteknologi.

Vår grund är att förse industrin med bearbetade produkter och detaljer som kräver hög precision, samt produktion av hela enheter, från enstyckstillverkning till stora serier på årsbasis.

Verktyg för skärande bearbeatning

Finsliparna har stor kunskap och erfarenhet av slipning med bra kvalitet och snabba leveranser.

Styrkan hos oss ligger i personalens erfarenhet och kunnande samt hög standard i maskinpark.

Planslipning

Rundslipning

Hålslipning

Verktygsslipning

Vi samarbetar med